Roma – sted og symbol i 2000 år. Neste tur 5. – 9. mars 2020

AVLYST

For å forstå vestens sivilisasjon må man forstå Roma.

Etter at de romerske keiserne hadde regjert over Romerriket fra byen, inntok pavene keiserstolen og gjorde Roma til kristenhetens definitive maktsentrum. Etter at kristendommen ble eneste tillate religion i Romerriket på 300-tallet, la den under seg Europa og store deler av verden, med Roma som sete for kirkens leder helt frem til i dag. Enten du har vært i Roma tidligere eller ikke, vil du i løpet av byvandringer og foredrag få en bedre forståelse av hvorfor Roma er så viktig for hele vår vestlige sivilisasjon. Les mer her